Fotogalerie Ústavu pro archeologii (dříve Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou) FF UK v Praze.
232 fotek, 4.10.2017, 25 zobrazení, přidat komentář | děti, dokumenty, události
V rámci projektu Archeocentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor jsme pro děti z Bärnau připravili workshopy Kovy v lidských dějinách a Nástroje a zbraně od pravěku do středověku. Workshopu se zúčastnily dět z místní školy.
121 fotek, 29.6.2017, 27 zobrazení, přidat komentář | děti, události
Těsně před koncem školního roku jsme pro děti z Tachova připravili 2 workshopy v rámci projektu Archeocentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor. Workshop se uskutečnil v Muzeu Českého lesa, zúčastnilo se ho asi 90 děti z tachovských škol a protože zorvna pršelo, museli jsme se uchýlit do krásných prostor muzea, takže to byl malinko masakr, protože dětí bylo opravdu hodně, ale všichni jsme to přežili ve zdraví :-).
66 fotek, 28.7.2017, 42 zobrazení, přidat komentář
Ve dnech 24.-29. 7. 2017 jsme se zúčastnili letního pobytu v Historickém parku Bârnau-Tachov, kde jsme za necelých 5 dnů postavili polozemnici, zúčastnili jsme se přednášky o experimentální archeologii a workshopu o koni ve středověku a novověku. Celá akce probšhla v rámci projektu č. 78 Archeocentrum Čechy-Bavorsko - sdílet a chránit společný kulturní prostor.
88 fotek, leden 2015 až červenec 2017, 19 zobrazení, přidat komentář
Ve dnech 24.-29. 7. 2017 jsme se zúčastnili letního pobytu v Historickém parku Bârnau-Tachov, kde jsme za necelých 5 dnů postavili polozemnici, zúčastnili jsme se přednášky o experimentální archeologii a workshopu o koni ve středověku a novověku. Celá akce probšhla v rámci projektu č. 78 Archeocentrum Čechy-Bavorsko - sdílet a chránit společný kulturní prostor.
305 fotek, leden 2015 až červenec 2017, 43 zobrazení, přidat komentář
Ve dnech 24.-29. 7. 2017 jsme se zúčastnili letního pobytu v Historickém parku Bârnau-Tachov, kde jsme za necelých 5 dnů postavili polozemnici, zúčastnili jsme se přednášky o experimentální archeologii a workshopu o koni ve středověku a novověku. Celá akce probšhla v rámci projektu č. 78 Archeocentrum Čechy-Bavorsko - sdílet a chránit společný kulturní prostor.
Pro rejpaly: nepoužívali jsme pouze dobové nástroje, měli jsme na celou stavbu pouze 4 dny a kousek, takže se omlouváme
203 fotek, červenec 2017, 67 zobrazení, přidat komentář
Ve dnech 24.-29. 7. 2017 jsme se zúčastnili letního pobytu v Historickém parku Bârnau-Tachov, kde jsme za necelých 5 dnů postavili polozemnici, zúčastnili jsme se přednášky o experimentální archeologii a workshopu o koni ve středověku a novověku. Celá akce proběhla v rámci projektu č. 78 Archeocentrum Čechy-Bavorsko - sdílet a chránit společný kulturní prostor.
Pro rejpaly: nepoužívali jsme pouze dobové nástroje, měli jsme na celou stavbu pouze 4 dny a kousek, takže se omlouváme, i za to moderní opalování dřeva :-).
285 fotek, leden 2015 až červenec 2017, 69 zobrazení, přidat komentář | architektura, dokumenty, lidé, práce
Ve dnech 24.-29. 7. 2017 jsme se zúčastnili letního pobytu v Historickém parku Bârnau-Tachov, kde jsme za necelých 5 dnů postavili polozemnici, zúčastnili jsme se přednášky o experimentální archeologii a workshopu o koni ve středověku a novověku. Celá akce probšhla v rámci projektu č. 78 Archeocentrum Čechy-Bavorsko - sdílet a chránit společný kulturní prostor.
23 fotek, 2.5.2017, 129 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, lidé, události
V rámci projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko jsme vystoupili s našimi "jednohubkami" v Západočeském muzeu v Plzni.
Archeologické jednohubky je série pětiminutových atraktivních minipřednášek s archeologickou a antropologickou tématikou.
Rychlý sled jednotlivých příspěvků zaručuje dynamiku a atraktivní náboj setkání veřejnosti s výsledky vědního oboru.
Jednohubky se staly osvědčeným receptem, jak zaujmout posluchače a přitom nedopustit, aby je přednáška začala nudit. Po pěti minutách totiž začíná hned další…
84 fotek, 4.11.2016, 37 zobrazení, přidat komentář
Tak nás opět navštívily děti v rámci Dětské univerzity, super projektu, který pořádá Filozofická fakulta UK už od LS 2012/2013 (tehdy ještě pod názvem Hledá se Sofie). Náš ústav se zapojuje od ZS 2014/2015 s programem Letem pravěkým světem.
Co k tomu dodat? Asi jen to, že si to moc užíváme, děti jsou prostě úžasné :-).
Foto: Mgr. Hana Bednářová, Odd. přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK
42 fotek, 30.8.2016, 62 zobrazení, přidat komentář
V úterý 30. srpna 2016 jsme na našem ústavu přivítali středoškolské studenty, kteří se zúčastnili akce Léto s FF UK. V téměř tříhodinovém bloku přednášek a praktických ukázek se středoškoláci dozvěděli, co je to vlastně archeologie, jak to bylo s tím matriarchátem, co je to experiment v archeologii, jak probíhá archeologický výzkum, co všechno se dá nalézt na tapisérii z Bayeux a také možná proprvé v životě drželi v rukou lidskou lebku :-).
91 fotek, červenec 2016, 173 zobrazení, přidat komentář | lidé, práce
V letošním roce pokračují opět pražští studenti ruku v ruce s hradeckými a olomouckými v záchraně narušeného pohřebiště lužických popelnicových polí z doby bronzové ve Vojenicích (u Opočna a Dobrušky). Počasí je o něco přívětivější než loňská soustavná vedra, ale celodenní prudké lijáky ve čtvrtek 14. července nám výzkum pořádně vyplavily, takže několik dalších dní jsme ztratili čištěním situací. Pokračujeme ale statečně kupředu. Letos zatím nemáme tak pěkně dochované celé hroby jako v předchozích letech, ale pracujeme na propojení dříve otevřených sond a získáváme tak souvislý obraz celkové plochy části pohřebiště, což bude docela unikátní, protože to se málokdy podařilo. Měli jsme tu už návštěvu z olomoucké a hradecké katedry a čekáme doc. M. Popelku z katedry pražské. Přijel se na nás podívat nestor českého výzkumu pohřebišť lužických popelnicových polí dr. Vít Vokolek. Oba Dny otevřených dveří měly bohatou návštěvnost a rádi se k nám podívají i turisté, kteří přijížději na rozhlednu. O výzkum se zajímají novináři - byl u nás redaktor T. Kučera z MF dnes, který pravidelně zpracovává reportáže z výzkumů a má tedy s naším oborem bohaté zkušenosti, a také redaktor Orlického týdeníku Michal Sedláček, který u nás kdysi studoval a rádi jsme jej zase po letech viděli. Nemohli bychom fungovat bez pomoci obce, která nám zajistila stavební buňku a vychází nám všeobecně vstříc, bez kolegů z Muzea východních Čech, kteří nám půjčili polní stany chránící nejcennější situace před deštěm a vysycháním, a ovšem ani bez stálé opory výzkumu pana Jana Bočka: i když je z nás nejstarší, je první na place, poslední z placu, s lopatou mu nestačíme nikdo a ještě přitom zvládá předávat studentům svým nenapodobitelným způsobem své bohaté zkušenosti. A bez chutných obědů, které nám dovážejí za velkorysou cenu z hostince u Zárybnických v Trnově, a bez "nanuků" z kiosku pod rozhlednou (pouze v krátké odpolední pauze!) by se nám pracovalo hůře a smutněji.
90 fotek, jaro 2016, 46 zobrazení, přidat komentář | lidé, práce
Několik fotek z probíhající atestace Úvod do problematiky štípané industrie (letní semestr, květen-červen 2016)
71 fotek, 3.5.2016, 70 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty, kultura, vesnice
Pár kilometrů od českých hranic se nachází archeologické muzeum v přírodě „Geschichtspark Bärnau-Tachov. Doporučujeme návštěvu, stojí to opravu za to.
Odkaz na webové stránky, kde najdete všechny podstatné informace a navíc v češtině : http://www.historicky-park.cz/
5 fotek, duben 2016, 75 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, kultura, oslavy, práce, události
V úterý 5. dubna 2016 byla členům Ústavu pro archeologii FF UK v Praze PhDr. Zuzaně Bláhové-Sklenářové a doc. PhDr. Miroslavu Popelkovi, CSc. udělena výroční Cena Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci oboru a šíření povědomí o významu archeologických památek. Cenu udělila na půdě Národního muzea v Praze Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska za autorství knihy Já chci být archeologem!, kterou roku 2015 vydalo nakladatelství Edika v Brně ve společnosti Albatros Media a. s. Knížka je určena dětem od 10 let a vypráví příběh gymnazisty Tomáše, který se zajímá o archeologii a rád by ji po maturitě studoval. Zajímá ho vše, co s oborem souvisí – například jak vypadá pravěké hradiště, co skrývá muzejní depozitář nebo jak se žilo ve středověkém městě. S hledáním odpovědí mu pomáhá teta archeoložka. Ocenění autoři se rovným dílem podělili o 16 příběhů, které by dětem měly pomáhat rozvíjet zájem o naši minulost, o život našich předků. Neboť jak stojí v závěru knížky: Byli to lidé jako my, vyšlapali cesty, po kterých dnes chodíme, zakládali osady, z nichž vyrostly naše vesnice a potom i města, vynalézali věci, které dnes používáme. Nebo si prostě jen navzájem pomáhali přežít, proto jsme se nakonec mohli narodit i my. A právě díky archeologii si s nimi můžeme podat ruku a usmát se na sebe i přes hlubokou propast času.
6 fotek, 19.3.2016, 73 zobrazení, přidat komentář
V rámci naší "pracovní" soboty 19.3.2016 jsme se přemístili do Regionálního informačního centra v Dolních Břežanech, kde probíhala akce "Keltský telegraf" a tedy i naše "archeologické jednohubky". Své pětiminutovky předneslii Dana Chmelíková, Anna Augustinová, Kamila Remišová Věšínová, Josef Dufek, Dan Bursák, Zuzka Schierová z Hrdličkova muzea člověka, Tomáš Chmela, Renata Šmidtová a Miroslav Popelka.
42 fotek, 19.3.2016, 47 zobrazení, přidat komentář
Sobota 19. března 2016 byla pro některé z nás pracovní a archeologická. Dopoledne jsme věnovali "výletu" na Bílý kámen na Sázavě, který je známý jako jeden z nejstarších dokladů organizované těžby surovin u nás. V době kultury s vypíchanou keramikou se tady v otevřených jamách těžil bílý vápenec. Sloužil k výrobě atraktivních mramorových náramků. Vycházku pro nás připravila Soňa Hendrychová ze zájmového spolku "Po stopách našich předků" a provedl nás znalec místního terénu sázavský rodák a patriot pan Latka.
69 fotek, březen 2016, 94 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, koníčky, lidé, práce, zábava
V rámci našich malých workshopů jsem vytvořili několik povedených replik pravěkých plastik, šperků a snad jsme také trochu pochopili princip karetkování.
199 fotek a 3 videa, prosinec 2015, 179 zobrazení, přidat komentář | lidé, oslavy, zábava
Tak jsme se po roce opět sešli :-)
30 fotek, 24.11.2014, 30 zobrazení, přidat komentář | děti, dokumenty, události
24. listopadu 2014 se v prostorách našeho ústavu uskutečnila poprvé Dětská univerzita. Náš kurz se jmenuje Letem pravěkým světem.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.